ID DATOVÉ SCHRÁNKY

icbbbzb

MAPOVÝ PORTÁL

mapový portál města

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA

povodňový plán města Počátky

MALOVANÁ MAPA OKOLÍ

malovaná mapa pelhřimovska

POČASÍ V POČÁTKÁCH

23.05.18  v 20:15 hod  
teplota 20,1°C
vlhkost: 48%
rosný bod: 8,7°C
tlak: 1015,3 hPa
denní max: 23,8°C
denní min: 12,4°C
meteo data
poskytuje p.Kalina
Dnes v Počátkách:
slunce vychází - 05:10
slunce zapadá - 20:41
viditelnost od - 04:24
viditelnost do - 21:28

WEBOVÁ KAMERA

obrazek z webcam
Obrázek z webové kamery
Snímek z 20:24:59

DOKONČENÉ PROJEKTY…


Z městského rozhlasu

18.05.2018
Město Počátky a KZM Vás srdečně zvou na Počátecký Den přírody, který proběhne zítra od 9:00 hod ve Valchovské aleji. Zhlédnout můžete například ukázky… celé hlášení

AKTUALITY

01.06.2018
POMALUJEME SÍDLIŠTĚ>>více

aktuality_528.jpg

02.06.2018
POHÁDKOVÝ LES>>více

aktuality_521.jpg

07.06.2018
CESTY ZA POZNÁNÍM - SETKÁNÍ S PROROKEM>>více

aktuality_506.jpg

13.06.2018
FÁBORKOVANÁ 2018>>více

aktuality_529.jpg

15.06.2018
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA>>více

aktuality_520.jpg

Chcete být upozorněni na novinky z našeho Webu?
ZAREGISTRUJTE SE!
změnit údaje/zrušit registraci

Úřední deska Městského úřadu v Počátkách

předmět příloha zobrazit
dokument kopie (obr.) od do
Výpis dokumentů vyvěšených na úřední desce
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017 vč. přílohy č. 2 - Sociální fond dokument typu .pdf [3 MB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2017 dokument typu .pdf [3 MB]   23.05.2018 13.06.2018
Záměr č. 12/2018 - pronájem části p.p. 4135/7 a části p.p. 4132/6 v k.ú. Počátky dokument typu .pdf [40 KB]   23.05.2018 07.06.2018
Město Počátky: Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dokument typu .pdf [203 KB]   23.05.2018 31.12.2023
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 3 - výkaz o plnění rozpočtu k 31.12. 2017 dokument typu .pdf [230 KB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 4 - rozvaha k 31.12. 2017 dokument typu .pdf [143 KB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 5 - výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2017 dokument typu .pdf [137 KB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 6 - příloha účetní závěrky k 31.12. 2017 dokument typu .pdf [163 KB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 7 - sestava GORDIC Závěrečný účet za rok 2017 dokument typu .pdf [157 KB]   23.05.2018 13.06.2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2017, příloha č. 8 - přehled hospodaření města Počátky k 31.12. 2017 dokument typu .pdf [3 MB]   23.05.2018 13.06.2018
Exekutorský úřad Přerov - usnesení o odročení dražebního jednání dokument typu .pdf [324 KB]   22.05.2018 30.06.2018
Usnesení Rady města Počátky č. 64/2018 ze dne 16.5. 2018 dokument typu .pdf [74 KB]   21.05.2018 31.07.2018
E.ON Distribuce a.s. _ Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Heřmaneč dokument typu .pdf [197 KB]   18.05.2018 02.06.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 15 - 17/2018, schválená radou města dokument typu .pdf [255 KB]   11.05.2018 31.12.2018
Usnesení Rady města Počátky č. 63/2018 ze dne 4.5. 2018 dokument typu .pdf [41 KB]   11.05.2018 31.08.2018
Vodotechnické služby s.r.o. Počátky: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 dokument typu .pdf [847 KB]   09.05.2018 25.05.2018
Státní pozemkový úřad - zveřejnění nabídky nepronajatého majetku k.ú. Heřmaneč u Počátek, k.ú. Horní Vilímeč, k.ú. Prostý dokument typu .pdf [91 KB]   02.05.2018 31.05.2018
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci dokument typu .pdf [1 MB]   30.04.2018 21.06.2018
Usnesení Rady města Počátky č. 62/2018 ze dne 24.4. 2018 dokument typu .pdf [85 KB]   27.04.2018 31.07.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 9 - 14/2018, schválená radou města dokument typu .pdf [442 KB]   26.04.2018 31.12.2018
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018. Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018. Splatnost daně z nemovitých věcí. dokument typu .pdf [1 MB]   25.04.2018 29.05.2018
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Via rustica z.s. dokument typu .pdf [450 KB]   20.04.2018 20.04.2021
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2018 dokument typu .pdf [217 KB]   19.04.2018 29.05.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Základní uměleckou školou Kamenice nad Lipou dokument typu .pdf [1 MB]   10.04.2018 10.04.2021
Usnesení Rady města Počátky č. 61/2018 ze dne 4.4. 2018 dokument typu .pdf [52 KB]   09.04.2018 30.06.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 2 - 6/2018 schválená zastupitelstvem města dokument typu .pdf [298 KB]   29.03.2018 31.12.2018
Usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 22/2018 ze dne 27.3. 2018 dokument typu .pdf [119 KB]   29.03.2018 31.07.2018
Město Počátky: Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dokument typu .pdf [1 MB]   28.03.2018 31.10.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 6 - 8/2018, schválená radou města dokument typu .pdf [353 KB]   21.03.2018 31.12.2018
Usnesení Rady města Počátky č. 60/2018 ze dne 14.3. 2018 dokument typu .pdf [61 KB]   20.03.2018 31.05.2018
ÚZSVM - aktualizace dat "nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí" dokument typu .pdf [213 KB]   16.03.2018 31.12.2018
Město Počátky: Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2017 dokument typu .pdf [191 KB]   12.03.2018 31.12.2018
Exekutorský úřad Přerov - rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného v k.ú. Počátky dokument typu .pdf [534 KB]   12.03.2018 30.06.2018
Město Počátky - rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené zastupitelstvem města dokument typu .pdf [164 KB]   13.02.2018 31.12.2018
Usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 21/2018 ze dne 12.2. 2018 dokument typu .pdf [51 KB]   13.02.2018 30.06.2018
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Informace pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2017 dokument typu .pdf [701 KB]   12.02.2018 31.07.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 2 - 5/2018 a revokované rozpočtové opatření č. 74/2017, schválená radou města dokument typu .pdf [465 KB]   06.02.2018 31.12.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 74 - 76/2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018, schválená radou města dokument typu .pdf [413 KB]   16.01.2018 31.12.2018
Via rustica, z.s., Pacov - oznámení o možnosti podávání žádostí o dotační podpory dokument typu .pdf [35 KB]   11.01.2018 30.06.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky dokument typu .pdf [843 KB]   09.01.2018 09.01.2021
Rozpočet města Počátky na rok 2018 dokument typu .pdf [1018 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled města Počátky na roky 2019 - 2023 dokument typu .pdf [527 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Rozpočet příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky na rok 2018 dokument typu .pdf [300 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Počátky na období 2019 - 2021 dokument typu .pdf [280 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky na rok 2018 dokument typu .pdf [320 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky na období 2019 - 2021 dokument typu .pdf [290 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na rok 2018 dokument typu .pdf [321 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky na období 2019 - 2021 dokument typu .pdf [292 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky na rok 2018 dokument typu .pdf [316 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Počátky na období 2019 - 2021 dokument typu .pdf [295 KB]   09.01.2018 31.12.2018
Město Počátky - schválená rozpočtová opatření zastupitelstvem města č. 48 - 61/2017 dokument typu .pdf [830 KB]   03.01.2018 31.12.2018
Město Počátky - rozpočtová opatření č. 71 - 73/2017 schválená radou města dokument typu .pdf [249 KB]   02.01.2018 31.12.2018
Finanční správa - Tisková zpráva k možnosti platby daně z nemovitých věcí přes SIPO nebo e-mailem dokument typu .pdf [95 KB]   15.12.2017 30.06.2018
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Jihlavě, dislokované pracoviště Kamenice nad Lipou: upozornění na neúřední den dokument typu .pdf [178 KB]   11.10.2017 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky dokument typu .pdf [2 MB]   05.10.2017 05.10.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a manželi Sochorovými dokument typu .pdf [2 MB]   01.09.2017 01.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a manželi Pospíšilovými dokument typu .pdf [2 MB]   01.09.2017 01.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Mgr. Miroslavou Samcovou dokument typu .pdf [2 MB]   01.09.2017 01.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a fi. Kešner a Krásl spol. s r.o. dokument typu .pdf [2 MB]   01.09.2017 01.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Římskokatolickou farností Počátky dokument typu .pdf [2 MB]   01.09.2017 01.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Design piknik, z.s. dokument typu .pdf [2 MB]   24.07.2017 24.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Tělovýchovnou jednotou Spartak Počátky, z.s. dokument typu .pdf [1 MB]   18.07.2017 18.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Vodotechnickými službami s.r.o. Počátky dokument typu .pdf [1 MB]   18.07.2017 18.07.2020
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA POČÁTKY ZA ROK 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2016 dokument typu .pdf [6 MB]   26.06.2017 30.06.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Základní uměleckou školou Kamenice nad Lipou dokument typu .pdf [1 MB]   26.04.2017 26.04.2020
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a p. Kateřinou Reid dokument typu .pdf [425 KB]   29.12.2016 29.12.2019
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřený mezi Městem Počátky a p. Janou Jankovou dokument typu .pdf [451 KB]   29.12.2016 29.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a p. Janou Jankovou dokument typu .pdf [1 MB]   03.11.2016 03.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a p. Kateřinou Reid dokument typu .pdf [1 MB]   03.11.2016 03.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky, p. Marií Sochorovou a p. Stanislavem Sochorem dokument typu .pdf [2 MB]   03.11.2016 03.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Mgr. Miroslavou Samcovou dokument typu .pdf [2 MB]   03.11.2016 03.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zák.č. 250/2000 Sb., uzavřená mezi Městem Počátky a Základní uměleckou školou Kamenice nad Lipou dokument typu .pdf [988 KB]   26.04.2016 27.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. - obnova kulturní památky č.p. 12 dokument typu .pdf [1 MB]   14.10.2015 31.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. - obnova kulturní památky č.p. 340 dokument typu .pdf [1 MB]   14.10.2015 31.10.2018

Nejnověji zveřejněné dokumentyzískat aktuální verzi Adobe Reader
css-valid xhtml-validSeo servis